Trước hết, về Phụng vụ trong năm nay của Chúa Nhật Thương Khó (Lễ Lá), Thứ Năm tuần Thánh (Bữa Tiệc Ly của Chúa), Thứ Sáu tuần Thánh (Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su), Chúa Nhật Vọng Phục Sinh ( Đêm canh thức), Chúa Nhật Phục Sinh ( ban ngày ), dư định là sẽ tổ chức nên xin vui lòng xác nhận kĩ nội dung dưới đây, và đáp ứng những điều cần thiết kèm theo.

Ngoài ra, những người Nhật không đặt hộ tịch tại nhà thờ Matsudo, hay người nước ngoài không thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ Matsudo thì không thể tham gia tất cả Thánh lễ những ngày nói trên.

Hơn nữa,  những biện pháp sau đây,  trong các giai đoạn đối với giáo phận Tokyo (không phải của chính phủ), giới hạn cho giai đoạn [3], nếu dưới giai đoạn [2] thì những quy định trở nên không cần thiết, và nếu tiến lên đến giai đoạn[4] thì tất cả mọi Thánh lễ sẽ không được cử hành cách công khai nữa.

 

28/3 [Chúa Nhật Lễ Lá]

Sẽ được tổ chức theo như thời gian biểu của Thánh lễ theo độ tuổi mà đã được tiến hành trước khi tình trạng khẩn cấp được ban bố  (tối thứ bảy 19:05 = tự do ; 09:00 =  người trẻ; 11:00 = trung niên ; 14:00 = người cao tuổi). Không tiến hành đăng ký trước hoặc điều chỉnh bất cứ điều gì.

 

 

4/4 [Thánh lễ ban ngày Chúa Nhật Phục Sinh]

Sẽ tổ chức như Chúa Nhật Thương Khó (Lễ Lá)  bên trên. Tuy nhiên, không có Thánh lễ  lúc 19:05 vào tối ngày hôm trước ( tổ chức riêng biệt với Lễ đêm canh thức Phục Sinh).

 

01/04 [Thánh Lễ Tiệc Ly]

02/04 [Phụng vụ Cuộc Thương Khó của Chúa]

03/04 [Thánh Lễ vọng Phục Sinh]

Tương tự như Lễ Chúa Giáng Sinh năm ngoái, chúng tôi sẽ tập trung những người có nguyện vọng tham gia, nếu vượt quá số người chỉ định sẽ tiến hành thể chế hoàn toàn đăng ký trước.

  1. Những người có nguyện vọng, sau khi điền vào đơn đăng ký tại quầy lễ tân của nhà thờ Matsudo xin hãy nộp cho quầy lễ tân trước Chúa Nhật 21/03, cùng với bưu thiếp phát hành chính thức đã điền tên và địa chỉ của mình bên phía mặt dành cho người nhận.
  2. Kết quả sẽ được thông báo cho người có nguyện vọng  tham gia qua bưu thiếp đã đệ trình khi đăng ký.
  3. Những người đã tham gia Lễ Vọng Đêm Phục Sinh vào ngày 03/04 (thứ bảy), thì không thể tham gia Thánh lễ Phục Sinh vào ngày hôm sau 04/04 (Chúa Nhật).