Trong thời gian chính phủ Nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Chiba, tất cả các thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, lễ kính, lễ trọng, lễ các ngày trong tuần đều sẽ tạm hoãn lại.

Thánh lễ sẽ lại bắt đầu khi có lệnh giải toả tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Chiba.