|  |  |  |

 1. When attending Masses, all of you are always requested for being punctual, mask wearing, and hand disinfection.

   

 2. Actually, parishioners are dispensed from obligation of attending Sunday Mass.
  Especially for those who are in bad conditions, who have chronic illness, or any cares, kindly pray at home for the time being.

   

 3. Only Japanese parishioners who have registration of Matsudo Parish can attend masses.

   

 4. Please keep silence in the Church, and also refrain from chattering at the entrance hall.

   

 5. Please do not touch anything other than your properties. Take home with you the leaflet of Sunday Liturgy you used during Mass. Take your designated seat (a prayer card is attached to each seat), maintaining social distance of 1.5 meters and more.

   

 6. Put your offertory money in the Offertory Box placed on the chapel entrance table.

   

 7. After the mass, please take a blank mass entry sheet back home, and bring it next time filling out your name, age, address, phone number, and physical condition.

   

 8. Everybody is encouraged to take part in Mass services as a member of our community. Please offer reading service to the Pastor. Readings in foreign languages are welcome.

   

 9. Regarding for church activities or meetings other than masses, be sure to take a permission of the Pastor.

   

 10. Please note that both English and Tagalog Masses are suspended at present.

   

 11. Sunday Masses of the next week is assigned as follows. Everybody can attend your designated Mass only, as a general rule.

  We are having three-time Sunday Masses, at 9:00, 11:00. and 14:00.
  Parishioners are divided into three groups by age. Every family member can attend the same Mass together. Saturday Mass starts at 19:05.

  “MASS ENTRY CARD” will be issued to the one whose name, address, phone number, and age are confirmed. You can attend Mass by presenting the “CARD.” Persons who have not yet carry the “CARD”, please submit “Mass Entry Sheet” as usual.

   

  Sunday Masses of the next week are assigned as below. Please be careful about modified Mass time and grouping.

Saturday, November 28, 19:05 (in Japanese)

Not specified 《Matsudo Parishioners ONLY》

Sunday, November 29, 09:00 (in Japanese)

Junior Group (Aged 57 and under)

Sunday, November 29, 11:00 (in Japanese)

Middle Group (Age of 58 ~ 74)

Sunday, November 29, 14:00 (in Japanese)

Senior Group (Age 75 and over)
 |  |  |  |

 1. Khi tham dự thánh lễ, xin tuyệt đối đeo khẩu trang, khử trùng tay và tuân thủ nghiêm giờ lễ.

 2. Vào thời điểm này, giáo dân không buộc phải tham dự thánh lễ. Đặc biệt tình trạng cơ thể không được tốt, có bệnh kinh niên hoặc có sự bất an nào đó thì xin vui lòng hạn chế không tham dự thánh lễ.

 3. Những giáo dân Nhật Bản không thuộc về giáo xứ Matsudo thì không thể tham dự thánh lễ được.

 4. Xin giữ im lặng trong nguyện đường và hạn chế nói chuyện ngoài đại sảnh của nhà nguyện.

 5. Xin đừng đụng chạm đến những thứ ngoài vật dụng cá nhân của mình. Phụng vụ lời Chúa sau khi sử dụng xong xin mang về. Xin ngồi vào chỗ được quy định ( có dán giấy ghi lời cầu nguyện) và xin giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác trên 1.5m-2m. Ngoài những điều trên xin tuân thủ theo hướng dẫn của ban hành giáo.

 6. Tiền đóng góp (tiền bỏ oi) cho nhà thờ thì xin bỏ vào thùng oi được đặt ngay cửa ra vào của nhà nguyện.

 7. Khi về xin mang theo phiếu tham dự thánh lễ cho lần tới. Xin điền sẵn họ tên, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại cũng như tình trạng sức khỏe và nộp lại khi tham dự thánh lễ cho lần tới.

 8. Hãy tích cực đảm nhiệm những vai trò trong Thánh Lễ như là một thành viên cộng đoàn, tất cả các thành viên tham dự cùng tạo nên một Thánh Lễ. Những người giúp đọc bài đọc xin ngỏ lời với cha chánh xứ hoặc ban hành giáo. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh các bài đọc thuộc tiếng nước bạn.

 9. Xin lưu ý về việc tạm dừng Thánh lễ tiếng anh, tiếng Tagalo ( tiếng bản địa giúp của người Phi ).

 10. Tất cả các hoạt động trong nhà thờ hoặc những cuộc hội họp ngoài Thánh Lễ thì tuyệt đối cần sự cho phép của cha chánh xứ.

 11. Thời gian Thánh lễ ngày Chúa nhật từ tháng 11 được là thay đổi 3 lần theo 3 mốc thời gian: 9:00 ; 11:00 ; 14:00 và được phân chia theo tuổi tác. Người trong cùng một gia đình thì có thể tham dự cùng một Thánh lễ. Thánh lễ tối thứ bảy bắt đầu từ 19:05.
  Những người đã được xác định tên tuổi, địa chỉ thì sẽ được phát hành「Thẻ tham dự Thánh lễ」, sau này khi tham dự Thánh lễ xin trình thẻ 「Thẻ tham dự Thánh lễ」. Những người không có thẻ thì xin trình bày「Phiếu tham dự Thánh lễ」giống như từ trước đến nay.

 

Xin vui lòng tham dự giờ lễ đã được ấn định.

 

Thứ bảy ngày 28/11 lúc 19:05

không tuân thủ theo khu vực chỉ định(chỉ dành cho giáo dân nhà thờ Matsudo)

Chúa nhật ngày 29/11 lúc 09:00

Nhóm người nhỏ tuổi (dưới 57 tuổi)

 Chúa nhật ngày 29/11 lúc 11:00

Nhóm người trung niên (từ độ tuổi 58 đến 74)

 Chúa nhật ngày 29 /11 lúc 14:00

Nhóm người cao tuổi(Những vị trên 75 tuổi)